หวยออมสิน

หวยออมสิน

หวยออมสิน คืออะไร ? 

หวยออมสิน เป็นการออมเงินในระยะยาว มีทั้งแบบอายุฝาก 3 ปี และ 5 ปี โดยที่เรา จะไม่สามารถนำเงินตรงนั้นมาใช้ได้
เมื่อครบกำหนด เราจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ฝากและผลตอบแทนจากการถูกรางวัล)
เราสามารถลุ้นรางวัลได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ
สลาก 3 ปี จะออกรางวัลในวันที่ 16 ของเดือน
สลาก 5 ปี จะออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นวันที่ 1 ม.ค จะออกผลในวันที่ 30 ธ.ค. กับ 1 พ.ค. จะออกผลในวันที่ 2 พ.ค.)

เงินรางวัลสลากออมสิน อายุฝาก 3 ปี
รางวัลที่ 1 ออก 3 ครั้ง  ครั้งละ 10,000,000 บาท **
รางวัลที่ 2 ออก 1 ครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 ออก 2 ครั้ง ครั้งละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 ออก 5 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท
รางวัลที่ 5 ออก 10 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท
รางวัลพิเศษ ออก 1 ครั้ง ครั้งละ 1,000,000 บาท **
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด หมวดละ 10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง ครั้งละ 150 บาท
หมายเหตุ ** กำหนด งวด และหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลพิเศษ อ่านต่อได้ที่

เงินรางวัลสลากออมสิน อายุฝาก 5 ปี
รางวัลที่ 1 ออก 5 ครั้ง ครั้งละ 5,000,000 บาท **
รางวัลที่ 2 ออก 5 ครั้ง ครั้งละ 500,000 บาท **
รางวัลที่ 3 ออก 5 ครั้ง ครั้งละ 50,000 บาท
รางวัลที่ 4 ออก 20 ครั้ง ครั้งละ 10,000 บาท
รางวัลที่ 5 ออก 40 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว ออก 1 ครั้ง ครั้งละ 600 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว ออก 1 ครั้ง ครั้งละ 400 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง ครั้งละ 300 บาท
หมายเหตุ : ** กำหนดงวด และหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

ช่องทางออกรางวัล สลากออมสิน
ถ่ายทอดสดทาง สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.20 น.
สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์
ประกาศผลรางวัลทาง INTERNET https://www.gsb.or.th/
ขอรับใบแจ้งผลรางวัลได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
ผ่านระบบ SMS สมัครใช้บริการได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา
(ถ้าต้องการตรวจรางวัลแบบเป็นชุดหรือตรวจผลย้อนหลัง สามารถเช็กได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้)

(ที่มา www.gsb.or.th เว็บไซต์ ออมสิน)

เงื่อนไขของการซื้อสลากออมสิน 

รับฝากเป็น หวยออมสิน รับฝากทุกวัน ยกเว้น วันที่มีการออกรางวัล
สลากมีอายุ 1, 3 และ 5 ปี ขึ้นอยู่กับ ราคาจำหน่ายของสลาก
รับซื้อ ฝากขั้นต่ำ ครั้งละ 200 บาท สูงสุด ไม่เกินครั้งละ 2,000,000 บาท
บุคคลธรรมดา สามารถเปิดบัญชี และซื้อสลากได้ ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป
จะต้องมีบัญชี เงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินก่อน เมื่อสลากครบอายุแล้ว ธนาคารจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝาก
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
เมื่อต้องการถอนก่อนกำหนด และฝากไม่ครบ 3 เดือน จะถูกหัก 0.5 บาท/หน่วย
ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
ฝากครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของธนาคาร

ผลหวยออมสิน

หวยออมสิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น